Villkor

Registrering

I samband med registrering på Webbplatsen kommer du att lämna personuppgifter och en giltig e-postadress. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen. Du bör hålla dina inloggningsuppgifter och lösenord hemliga.

Personliga uppgifter

När du skapar och lägger in ett cv i vår cv-databas, kommer det att registreras och förvaras av dataansvarig. Syftet med registreringen är att du ska kunna nå ut till verksamheter som är intresserade av din arbetskraft och vill kunna kontakta dig på din e-post. I och med registreringen på jobbmagnet.se så godkänner du att du anger din identitet till Jobbmagnet och de verksamheter som kommer att kontaktas via vår söktjänst. Det är endast Jobbmagnet och den verksamhet som söker medarbetare som har tillgång till de uppgifter som du har lämnat i din ansökan och i ditt cv. Vi är inte ansvariga för dessa verksamheters behandling av dina personuppgifter och andra upplysningar.
 
De verksamheter du når ut till är de som har lagt ut annonser vars innehåll tyder på sökande av personal. Verksamheterna som du når ut till är verksamheter som har existerande och aktuella annonser uppe på jobbplattformar på internet. Annonserna skall uppdateras dagligen av Jobbmagnet för att undvika att du söker till inaktuella annonser och verksamheter som inte längre söker personal.

Vid avregistrering tas dina personuppgifter bort ifrån Jobbmagnets databas och vi kommer inte längre att skicka ut ditt cv och personliga brev till verksamheterna. Det kringgår dock inte det faktum att du fortfarande kan få svar ifrån verksamheterna eftersom din ansökan redan har blivit skickad och svar ifrån verksamheterna ska gå direkt till din personliga e-post, den e-postadress som du angav vid registreringen.

Insyn i dina personuppgifter

Du kan alltid se och korrigera dina uppgifter genom att logga in på ditt medlemskap. Där kan du ändra och bort ditt cv. Om du behöver hjälp kan du kontakta Jobbmagnet via [email protected] Vi förbehåller oss rätten att ändra i dina registrerade personuppgifter, om vi märker att ditt cv innehåller inkorrekta eller olagliga uppgifter. Detta förekommer vanligtvis inte. Skulle det ske, meddelar vi dig vilka ändringar som gjorts.

Ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten att ta bort dina personuppgifter i händelse av missbruk eller vid användning i ovidkommande och/eller kriminella syften.
Vi kan inte göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till användningen av innehållet på webbplatsen eller på grund av att vi ändrar eller avslutar vår tjänst eller att vår tjänst inte är tillgänglig.
Vi kan på inget sätt göras ersättningsskyldiga för den information som finns på Jobbmagnet – även om den mot förväntan skulle vara inkorrekta. Vi kan därför inte påta oss ansvaret för skador eller förluster som direkt eller indirekt är orsakade av den information som finns på Jobbmagnet.
 Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor, eftersom det kan bli nödvändigt att ändra dem. Det kan till exempel ske i samband med ändringar i vår service eller ändringar i lagstiftningen. Jobbmagnet agerar som mellanhand i kommunikationen mellan användare och arbetsgivare och därav förbehåller vi oss rätten att inte ses som avsändare av jobbansökningarna. Vi tar därför inte heller ansvar över konsekvenserna av ett utskick utöver den aspekten att vi förbehåller oss rätten att permanent stänga av användarens konto om vi upptäcker misskötsel av tjänsten. Konsekvensen av att du inte följer dessa villkor är en direkt och permanent avstängning av ditt konto. När du registrerar dig som användare på Jobbmagnet och använder dig utav tjänsten så är det du som ansvarar över innehållet du laddar upp och använder dig av i tjänsten. Du går med på att avstå från att ladda upp skadligt eller oseriöst innehåll som inte är direkt avsett för att skickas som en/flera jobbansökning/jobbansökningar till arbetsgivare. Det är den som registrerar sig och använder sig utav tjänsten som är direkt ansvarig för själva utskicket av jobbansökningarna och dess innehåll, det vill säga filerna och texterna som användaren laddar upp i tjänstens funktion för e-postutskick utav jobbansökan.

Prisförändring

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra avgifterna för tjänsten/tjänsterna. Vid eventuella prisförändringar kommer vi att meddela till senast uppgivna e-postadress senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Vill du inte köpa tjänsten/tjänsterna till det nya priset har du rätt att säga upp avtalet avseende den specifika tjänsten/tjänsterna inom en (1) månad från att prisjusteringen meddelades dig.

Åtgärder vid brott mot Användarvillkoren

Vid brott mot Användarvillkoren har Jobbmagnet rätt att ta bort material från Webbplatsen, stänga av dig från Webbplatsen och vidta de övriga åtgärder som Jobbmagnet anser nödvändiga. Din ersättningsskyldighet Som användare är du ersättningsskyldig gentemot Jobbmagnet för den skada som Jobbmagnet kan komma att orsakas på grund av din publicering av material på Webbplatsen. Detsamma gäller annan användning av Webbplatsen samt brott mot Användarvillkoren som orsakar Jobbmagnet skada.

Tillämplig lag och tvist

På Användarvillkoren ska engelsk lag tillämpas. 
Eventuell tvist angående Användarvillkoren ska avgöras av engelsk domstol med Londons tingsrätt som första instans.

Force majeure

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

Ångerrätt och öppet köp

Vid registrering av medlemskap erbjuder vi dig ångerrätt enligt engelsk lag, användning av våra tjänster omöjligör rätten till återköp. För att utnyttja ångerrätten kontakta Kunderservice.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter på innehållet på Webbplatsen vänder du dig till [email protected]